(v.1/ 19.08.2022)

Prezenta politică descrie modalitatea în care se desfășoară în cadrul HotNews.ro (numită în continuare și ”organizațiile”, ”societățile” sau ”operatorii”) activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal și se aplică tuturor persoanelor vizate de aceste operațiuni, grupate în următoarele categorii generale:

a) utilizatori care accesează site-urile noastre web (hotnews.ro, startupcafe.ro) ori aplicația mobilă HotNews.ro pentru dispozitive cu sistem de operare iOS;

b) utilizatori ai platformelor social media pe care HotNews.ro are deschise conturi;

c) foști sau actuali reprezentanți legali și/sau angajați (ori persoane aflate într-o relație asimilabilă raporturilor de muncă) ai furnizorilor, clienților, colaboratorilor persoane juridice sau persoane fizice autorizate;

d) persoane vizate de conținutul jurnalistic, literar sau academic;

e) persoane care vizitează sediile noastre;

d) foști sau actuali angajați.

”Politica de utilizare Cookie-uri și alte tehnologii similare” face parte integrantă din prezenta politică și poate fi consultată aici.

Cuprins

1. Identitatea și datele de contact ale operatorilor

2. Datele de contact ale Responsabilului cu Protecția Datelor cu Caracter Personal

3. Despre datele cu caracter personal

4. Scopurile și temeiurile juridice ale prelucrării

5. Despre modul de prelucrare a datelor cu caracter personal

6. Transferuri internaționale

7. Drepturile persoanelor vizate

8. Protecția datelor cu caracter personal

9. Modificări ale Politicii de Confidențialitate

1. Identitatea și datele de contact ale operatorilor

Media Bit Software SRL, Smile Media SRL și Digital Web Expert SRL (denumiți în ansamblu sau fiecare în parte ca ”HotNews.ro”), în calitate de operatori asociați, determină împreună scopurile și mijloacele prelucrărilor de date cu caracter personal, și consideră de o importanță fundamentală asigurarea confidențialității și protecția datelor pe care le prelucrează.

MEDIA BIT SOFTWARE SRL, București Sectorul 3, Calea Victoriei nr. 21-23, etaj 4, cam. 41, J40/3954/2004, CUI: 16232538 – servicii de publisher/editor;

SMILE MEDIA SRL, București Sectorul 3, Calea Victoriei nr. 21-23, etaj 4, cam. 44, J40/12784/2004, CUI: 16661262 – servicii de agenție publicitară;

DIGITAL WEB EXPERT SRL, București Sectorul 3, Calea Victoriei nr. 21-23, etaj 5, cam. 52, J40/11398/2010, CUI: 27738000 – servicii de administrare societate comercială.

Operatorul-editor Media Bit Software SRL, care oferă serviciile online pe site-urile web și aplicația mobilă HotNews.ro, este responsabil cu implementarea prezentei politici, cu informarea și comunicarea cu persoanele vizate, asigurarea securității prelucrării și cu îndeplinirea obligațiilor de notificare în cazul unor încălcări ale securității datelor, conform ”Acordului de asociere a operatorilor individuali cu privire la operațiunile și mijloacele de prelucrare și gestionare a datelor personale și realizarea și menținerea conformității cu Regulamentul GDPR”, din 19 iulie 2019, încheiat între organizațiile sus-menționate.

Datele de contact ale operatorului responsabil:

MEDIA BIT SOFTWARE SRL

București, Sectorul 3, Calea Victoriei nr. 21-23, etaj 4, cam. 41,

Telefon: 0040 21 314 88 12

Email: redactie@hotnews.ro

2. Datele de contact ale Responsabilului cu Protecția Datelor cu Caracter Personal – Data Protection Officer (DPO) (extern):

Dr. Dinu Gherman

Email: dpo@hotnews.ro

3. Despre datele cu caracter personal

Conform Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal (”GDPR”, ”RGPD”), datele cu caracter personal (”datele personale”) reprezintă informații cu privire la o persoană fizică identificată sau identificabilă (”persoana vizată”). O persoană identificabilă este orice persoană fizică care poate fi identificată direct sau indirect, prin intermediul unor elemente de identificare distincte care pot duce prin alăturare la identificarea acesteia.

Orice informație care poate duce la identificarea unei persoane se înscrie în categoria datelor cu caracter personal: numele, prenumele, adresa de email, adresa de domiciliu, adresa IP etc.

Regulamentul (UE) 2016/679 subliniază că ”protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal este un drept fundamental” al omului, prevăzut în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și în Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

Operator de date personale înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabileşte scopurile şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal;

Operatori asociați pot fi doi sau mai mulți operatori, care stabilesc în comun scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal. Operatorii stabilesc, printr-un acord realizat între ei, într-un mod transparent, responsabilitățile fiecăruia cu privire la îndeplinirea obligațiilor ce le revin, mai ales în ceea ce privește exercitarea drepturilor persoanelor vizate și îndatoririle de a furniza persoanelor vizate informațiile prevăzute la articolele 13 și 14 ale GDPR;

Prelucrarea datelor cu caracter personal înseamnă orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea.

(Mai multe definiții ale conceptelor privind protecția datelor personale găsiți în Art. 4 GDPR la https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN)

4. Scopurile și temeiurile juridice ale prelucrării

4.1. În cazul în care sunteți utilizator al site-urilor web și/sau aplicației mobile HotNews.ro

Vom utiliza datele dumneavoastră în următoarele scopuri:

4.1.1. Oferirea de servicii de jurnalism online de interes public general (producerea de conținut jurnalistic, literar, artistic sau academic)

Temeiul juridic:

- interesul nostru legitim de a oferi servicii de jurnalism de interes public general și de a promova libertatea de expresie și informare.

4.1.2. Oferirea de servicii de agenție publicitară

Temeiul juridic:

- consimțământul;

- interesul legitim al HotNews.ro de a oferi servicii complete și inovatoare de agenție publicitară, profitabile publicului, clienților și partenerilor

4.1.3. Îmbunătățirea serviciilor și produselor

Temeiul juridic:

- interesul legitim al HotNews.ro de a înțelege modul în care utilizatorii folosesc și interacționează cu serviciile și produsele oferite pentru îmbunătățirea performanțelor acestora.

4.1.4. Înregistrare și folosire cont utilizator

Temeiul juridic:

- consimțământul.

4.1.5. Transmitere newsletter știri

Vă puteți abona la newsletter din contul de utilizator.

Temeiul juridic:

- consimțământul.

4.1.6. Tehnologii de tip Cookie

Pentru mai multe informații cu privire la modul în care HotNews.ro utilizează tehnologiile de tip Cookie vă rugăm să consultați ”Politica de utilizare Cookie-uri și alte tehnologii similare”, aici.

a) Strict necesare

Temeiul juridic:

- interesul legitim al HotNews.ro de a se asigura că website-urile funcționează corespunzător.

b) Asigurarea funcționalităților website-ului

Temeiul juridic:

- consimțământul (cu privire la utilizarea tehnologiilor de tip cookie, respectiv cu privire la Vendori).

c) Măsurare și analiză

Temeiul juridic:

- consimțământul (cu privire la utilizarea tehnologiilor de tip cookie, respectiv cu privire la Vendori);

- interesul legitim al Vendorilor.

d) Publicitate țintită (targetată)

Temeiul juridic:

- consimțământul (cu privire la utilizarea tehnologiilor de tip cookie, respectiv cu privire la Vendori).

e) Prelucrări privitoare la publicitate (inclusiv Google)

Temeiul juridic:

- consimțământul (cu privire la utilizarea tehnologiilor de tip cookie, respectiv cu privire la Vendori);

- interesul legitim al Vendorilor.

f) Selectarea conținutului personalizat

Temeiul juridic:

- consimțământul (cu privire la utilizarea tehnologiilor de tip cookie, respectiv cu privire la Vendori);

- interesul legitim al Vendorilor.

g) Rețele de socializare

Temeiul juridic:

- consimțământul (cu privire la utilizarea tehnologiilor de tip cookie, respectiv cu privire la Vendori).

h) Date precise de geolocație și identificarea prin scanarea dispozitivului

Temeiul juridic:

- consimțământul (cu privire la utilizarea tehnologiilor de tip cookie, respectiv cu privire la Vendori).

4.1.7. Asigurarea securității sistemelor informaționale și a website-urilor precum și protecția față de conținutul ilegal sau vătămător și comportamentul abuziv online; Prevenirea furtului de identitate

Temeiul juridic:

- interesul legitim al HotNews.ro de a asigura securitatea sistemelor sale și de a preveni fraudele.

4.1.8. Comunicarea cu privire la serviciile oferite, la orice obligații legale sau în interesul legitim de business al organizației de a transmite comunicări (cu excepția marketingului)

Temeiul juridic:

- interesul legitim al HotNews.ro de a a asigura o comunicare eficientă;

- obligație legală.

4. 2. În cazul în care sunteți utilizator al platformelor social media

Vom utiliza datele dumneavoastră în următoarele scopuri:

4.2.1. Administrarea prezenței noastre online/conturilor social media și promovarea organizației

În cazul în care interacționați prin intermediul Facebook, Instagram sau YouTube cu conturile HotNews.ro deschise în cadrul acestor rețele sociale, se aplică preponderent politicile de confidențialitate și cookie-uri ale furnizorilor rețelelor respective.

Temeiul juridic:

- interesul nostru legitim de a avea o prezență online și de a ne promova pe rețelele social media pe care HotNews.ro le consideră relevante și de a administra interacțiunile cu dumneavoastră prin intermediul acestor rețele;

- consimțământul acordat rețelelor de socializare respective.

4.4.2. Înțelegerea modului în care utilizatorii platformelor social media utilizează și interacționează cu paginile organizației pentru îmbunătățirea performanțelor acestora

Temeiul juridic:

- interesul nostru legitim de a înțelege și îmbunătăți performanțele paginilor social media ale HotNews.ro.

4. 3. În cazul în care sunteți reprezentant legal și/sau angajat (ori într-o relație asimilabilă raporturilor de muncă) al furnizorilor, clienților, partenerilor, colaboratorilor persoane juridice sau persoane fizice autorizate

Vom utiliza datele dumneavoastră în următoarele scopuri:

4.3.1. Ofertarea, încheierea, derularea și încetarea contractelor; Facturare

Temei juridic:

- interesul legitim al HotNews.ro de a ne desfășura în mod corespunzător activitățile cu persoanele juridice.

4.3.2. Comunicarea cu privire la serviciile oferite/primite

Temeiul juridic:

- interesul legitim al HotNews.ro de a asigura o comunicare eficientă.

4.3.3. Asigurarea securității sistemelor informaționale și a website-urilor precum și protecția față de conținutul ilegal sau vătămător și comportamentul abuziv online; Prevenirea furtului de identitate

Temei juridic:

- interesul legitim al HotNews.ro de a asigura securitatea sistemelor sale și de a preveni fraudele.

4.3.4. Arhivarea documentelor în regim propriu

Temeiul juridic:

- obligație legală.

4.3.5. Transmitere newsletter marketing pentru companii

În cazul în care nu doriți să primiți astfel de oferte, aveți dreptul de a vă opune primirii acestora.

Temei juridic:

- interesul legitim al HotNews.ro de a transmite oferte de marketing.

4. 4. În cazul în care sunteți persoană vizată de conținutul jurnalistic, literar sau academic

Vom utiliza datele dumneavoastră în următoarele scopuri:

4.4.1. Producerea de conținut jurnalistic, literar, artistic sau academic

Temeiul juridic:

- interesul nostru legitim de a oferi servicii de jurnalism de interes public general și de a promova libertatea de expresie și informare;

- conținutul jurnalistic, literar, artistic sau academic constituie derogare de la mai multe prevederi ale GDPR, inclusiv de la exercitarea drepturilor persoanelor vizate, conform Art. 85 GDPR și Art. 7 din Legea 190/2018. În unele circumstanțe, HotNews.ro se poate prevala de această derogare. Totuși, în cazul în care articolele au o anumită vechime iar situația reflectată s-a modificat substanțial în timp, HotNews.ro poate onora, spre exemplu, cereri din partea persoanelor vizate de exercitare a dreptului la rectificare sau la ștergere.

4.4.2. Publicarea de campanii umanitare de strângere de fonduri în scopul asigurării de tratamente și intervenții medicale pentru persoane bolnave sau anunțuri privind urgențe medicale

Temeiul juridic:

- consimțământul (prelucrare de date cu caracter special efectuată în baza Art. 9 alin. 2 lit. e)

GDPR – prelucrarea se referă la date cu caracter personal care sunt făcute publice în mod manifest de către persoana vizată) sau

- protejarea intereselor vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane (prelucrare de date cu caracter special efectuată în baza Art. 9 alin. 2 lit. c) GDPR).

4. 5. În cazul în care vizitați sediile noastre

Vom utiliza datele dumneavoastră în următoarele scopuri:

4.5.1. Protejarea intereselor vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane în cazul unor urgențe medicale sau de altă natură

Temei juridic:

- protejarea intereselor vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane.

4.5.2. De asemenea, locatorul SCM Casa de Modă Venus, în calitate de operator independent de date personale, va prelucra datele dumneavoastră în scopul:

Video-supraveghere (având ca temei juridic interesul legitim propriu al acestei societăți de a asigura paza și protecția persoanelor, a bunurilor, valorilor și imobilelor și a împrejurimilor acestora, precum și controlul accesului în unitate). Pentru a afla modalitățile în care locatorul SCM Casa de Modă Venus vă prelucrează datele personale prin mijloacele de video-supraveghere, puteți consulta documentul intitulat ”Informare privind confidențialitatea” disponibil public pentru consultare la Biroul administrativ al acestei societăți terțe, aflat în același imobil în care se găsesc și sediile noastre.

4.6 Alte situații în care prelucrăm date cu caracter personal

4.6.1. Prelucrăm date personale în scopul angajării și a derulării relațiilor de muncă, în temeiul contractului de muncă și a obligațiilor noastre legale ca angajator. Dacă doriți să faceți parte din echipa noastră, veți primi informațiile complete despre operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal în acest context înaintea semnării contractului de muncă.

4.6.2. În unele cazuri, toate categoriile de persoane amintite mai sus sunt vizate de prelucrările de date cu caracter personal, în următoarele scopuri:

4.6.2.1. Furnizarea de informații către autorități și instituții publice în contextul controalelor oficiale sau a altor obligații legale

Temei juridic:

- obligație legală.

4.6.2.2 Conformarea cu legislația europeană și națională privind protecția datelor personale

Temei juridic:

- obligație legală.

4.6.2.3. Realizarea de achiziții și fuziuni

În situația în care HotNews.ro este parte într-o tranzacție precum vânzarea afacerii, fuziune sau divizare, toate datele cu caracter personal vor fi transmise către entitățile care sunt implicate/parte în tranzacție.

Temei juridic:

- interesul legitim al HotNews.ro și/sau al entității parte în tranzacție de a realiza în mod eficient tranziția și integrarea serviciilor și produselor.

4.6.2.4. Soluționarea disputelor și litigiilor și apărarea intereselor HotNews.ro

Temei juridic:

- obligație legală; - interesul legitim al HotNews.ro de a soluționa disputele și litigiile și pentru a-și apăra propriile drepturi și interese, precum și ale clienților, furnizorilor sau altor colaboratori sau parteneri.

4.6.2.5. Administrare societate comercială

Temei juridic:

- obligație legală.

4.6.2.6. Comunicarea cu privire la serviciile oferite/primite, la orice obligații legale sau în interesul legitim de business al organizației de a transmite comunicări (cu excepția marketingului)

Temeiul juridic:

- interesul legitim al HotNews.ro de a a asigura o comunicare eficientă;

- obligație legală;

- executarea contractului.

Temeiurile juridice care stau la baza prelucrării datelor

  • Consimțământul (Art. 6 alin. 1 lit. a) GDPR), în situațiile prevăzute în prezenta politică de confidențialitate, precum și în cazurile în care HotNews.ro nu folosește un alt temei legal;
  • Executarea contractului (Art. 6 alin. 1 lit. b) GDPR)
  • Obligație legală (Art. 6 alin. 1 lit. c) GDPR)
  • Protejarea intereselor vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane (Art. 6 alin. 1 lit. d), prelucrare de date cu caracter special efectuată în baza Art. 9 alin. 2 lit. c) GDPR)
  • Interes legitim, acolo unde interesele și drepturile noastre prevalează asupra intereselor și drepturilor persoanelor vizate (Art. 6 alin. 1 lit. f) GDPR). Printre interesele noastre legitime se numără și asigurarea securității sistemelor și prevenirea fraudelor, interesul de a avea o prezență online pe rețelele social media relevante, îmbunătățirea serviciilor și a produselor.

5. Despre modul de prelucrare a datelor cu caracter personal

Prelucrăm datele cu caracter personal pe care ni le furnizați în mod direct prin intermediul formularelor online (spre exemplu, atunci când înregistrați un cont de utilizator online) și a mesajelor electronice (email, mesagerii electronice), apeluri telefonice, servicii poștale sau de curierat, personal în format electronic sau pe suport hârtie.

De asemenea, obținem indirect datele personale pe care ni le furnizați prin utilizarea website-urilor noastre (date colectate prin intermediul tehnologiilor de tip cookie), precum și de la alte persoane (cum sunt propriii angajați, de la care, în cazuri privind urgențele medicale sau de altă natură, putem primi datele de contact și de identificare ale rudelor sau persoanelor de legătură, ori de la persoane care vă reprezintă) sau din surse publice (platforme social media, baze de date publice precum cele puse la dispoziție de Oficiul Național al Registrului Comerțului, Ministerul Finanțelor etc.).

În cazul în care datele dumneavoastră personale sunt necesare pentru încheierea unui contract între noi sau reprezintă o obligație legală, refuzul dumneavoastră de a ni le furniza va duce la imposibilitatea realizării contractului sau a oferirii serviciilor respective.

Tehnologiile de tip cookie colectează prin procese automate informații despre utilizatori și activitatea acestora pe website-urile noastre. O parte din cookie-uri sunt strict necesare pentru funcționarea corespunzătoare a website-urilor, dar cea mai mare parte sunt utilizate pentru a oferi o experiență îmbunătățită de utilizare.

Pentru informații detaliate despre modul în care utilizăm cookie-urile vă rugăm să consultați ”Politica de Cookie-uri și alte tehnologii similare”.

Colectăm în mod automat rapoartele (log-urile) de trafic ale serverului, care conțin în general adresa IP a utilizatorului, informația accesată, data și ora accesării, informații despre sistemul de operare, browser, numele furnizorului de internet, dispozitivele utilizate, contul de utilizator, alți identificatori online.

HotNews.ro nu este responsabil cu privire la termenii și condițiile și politicile de confidențialitate sau de cookies ale terților și nu poate garanta conformarea acestora cu legislația europeană și românească cu privire la protecția datelor, fiecare organizație având dreptul de a-și stabili propriii termeni și condiții și propriile politici. Orice link accesat, cum ar fi, dar nu limitat la, butoane aparținând unor rețele sociale ca Facebook sau LinkedIn, vă redirecționează în afara website-urilor organizației către o pagină terță, unde vă veți afla sub guvernarea politicilor de confidențialitate și cookie-uri ale părții terțe.

Website-urile și aplicația mobilă HotNews.ro nu pot fi utilizate în alte scopuri sau pentru derularea sau sprijinirea de activități interzise de legislația în vigoare. Utilizatorul este singurul responsabil de securitatea și confidențialitatea echipamentelor folosite pentru navigarea pe internet.

Paginile Facebook/Instagram și Statisticile Paginilor

HotNews.ro operează Paginile Facebook HotNews.ro (https://www.facebook.com/www.hotnews.ro/), Smile Media (https://www.facebook.com/smilemediaro/) și StartupCafe.ro (https://www.facebook.com/StartupCafe.ro/), precum și Pagina Instagram HotNews.ro (https://www.instagram.com/hotnews.ro/).

HotNews.ro împreună cu Meta Platforms Ireland Limited/Facebook Ireland Limited sunt operatori asociați în ceea ce privește serviciul oferit de Facebook Ireland intitulat ”Statisticile Paginii”/”Page Insights”, în baza unui acord intitulat ”Anexa privind Operatorul Statisticilor Paginii”/”Anexa privind Statisticile Paginii” (în continuare ”Anexa”), care poate fi consultat aici: (https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum).

În conformitate cu această Anexă, Meta Platforms/Facebook Ireland Ltd își asumă responsabilitățile principale potrivit GDPR cu privire la procesarea datelor cu caracter personal în cadrul Statisticilor Paginii, cu privire la obligațiile de informare, drepturile persoanelor vizate, securitatea prelucrării și a obligațiilor de notificare în cazul unor încălcări ale securității datelor.

HotNews.ro, în calitate de operator al Paginilor va înainta cererile de exercitare a drepturilor persoanele vizate sau cererile venite din partea autorităților de supraveghere cu privire la serviciul Statisticile Paginii către Meta Platforms/Facebook Ireland Ltd în termen de 7 zile calendaristice de la primire.

Operatorii asociați HotNews.ro – Meta Platforms/Facebook Ireland Ltd convin în cadrul Anexei că autoritatea principală de supraveghere a datelor este Autoritatea irlandeză. De asemenea, operatorii asociați sunt de acord că orice acționare în judecată va fi de competența instanțelor irlandeze. Operatorul Meta Platforms/Facebook Ireland Ltd poate modifica unilateral clauzele Anexei.

HotNews.ro folosește Statisticile Paginii în baza interesului legitim de a înțelege modul în care cititorii utilizează și interacționează cu Paginile Facebook (HotNews.ro, Smile Media, StartupCafe.ro) și cu Pagina Instagram HotNews.ro pentru a asigura și îmbunătăți continuu performanța acestora și a determina eficacitatea conținutului organic și a campaniilor publicitare.

Pentru informații detaliate despre modul în care Meta Platforms/Facebook Ireland Ltd procesează datele personale sau modul în care utilizează tehnologiile de tip cookie vă rugăm să consultați Politica Facebook de Utilizare a Datelor (https://ro-ro.facebook.com/privacy/explanation) și Politica Facebook de Utilizare a Modulelor Cookie și a altor tehnologii similare (https://www.facebook.com/policy/cookies/). De asemenea, puteți contacta direct Meta Platforms/Facebook Ireland Ltd sau Responsabilul cu protecția datelor al acestei companii prin intermediul formularelor online de contact de la finalul Politicii Facebook de Utilizare a Datelor.

Platforma de video-sharing YouTube și Statisticile serviciului

HotNews.ro operează canalul YouTube “HotNews Romania” (https://www.youtube.com/user/hotnewsromania) pentru promovarea de conținut jurnalistic, literar, artistic sau academic.

HotNews.ro folosește Statisticile (“Channel Analytics”) oferite de Google Ireland Limited pe platforma YouTube cu privire la canalul “HotNews Romania”, în baza interesului legitim de a înțelege modul în care vizitatorii utilizează și interacționează cu canalul “HotNews Romania” și pentru a asigura și îmbunătăți continuu performanța acestuia.

Pentru informații detaliate despre modul în care Google Ireland Limited procesează datele personale sau modul în care utilizează tehnologiile de tip cookie vă rugăm să consultați Politica de Confidențialitate Google (https://policies.google.com/privacy ) și Politica Google de Utilizare a Cookie-urilor (https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=ro).

HotNews.ro recomandă utilizatorilor de platforme social media sau de video-sharing să nu posteze public, în cadrul comentariilor sau a review-urilor, date cu caracter personal. HotNews.ro nu își asumă nicio responsabilitate cu privire la conținutul de orice natură al comentariilor postate pe aceste platforme sau relativ la moderarea lor.

Categorii generale de date cu caracter personal prelucrate și exemple

Date de identificare:

- Generale: nume, prenume, data nașterii, locul nașterii, genul, cetățenie, stare civilă, imagine, semnătură;

- Numere de identificare națională: cod numeric personal (CNP), seria și numărul cărții de identitate sau copia cărții de identitate, seria și numărul pașaportului sau copia pașaportului pentru cetățenii străini, numărul de asigurare socială de sănătate;

- Persoană fizică autorizată: date de identificare fiscală (cod identificare fiscală (CUI/CIF), numărul de identificare de la Registrul Comerțului, numărul de identificare în scopuri de TVA);

Date de contact:

- Adresa de domiciliu/corespondență/facturare, numărul de telefon fix/mobil, fax, adresa email;

Date privind calificările:

- Educația, titluri științifice, profesia/ocupația, funcția, calificări/certificări profesionale;

Date financiar-bancare:

- Venitul, contul bancar/IBAN;

Date cont utilizator online:

- Date de înregistrare/autentificare (ID unic de utilizator, username, nume, prenume, nickname, email, ID email confirmare, parola, data creării, data confirmării);

- Date personale făcute publice de persoana vizată în cadrul comentariilor postate;

- Metadate cu privire la comentariile postate (ziua, data, ora, voturi);

Date de înregistrare online pentru newsletter:

- Email;

Date medicale:

- Date medicale ale angajaților;

- Documente medicale utilizate în cadrul anunțurilor/campaniilor umanitare;

Date colectate prin intermediul cookie-urilor și a altor tehnologii similare:

- Identificatori cookie, adresa și titlul HTML al website-ului și subpaginilor vizitate, informații despre browser, sistemul de operare, rezoluția ecranului, limba, data și ora vizitei, adresa IP a dispozitivului, alți identificatori online, date statistice (analitice/rapoarte) în formă anonimizată/agregată (inclusiv profiluri și segmente generale de interes).

Date privind relația cu cititorii și clienții:

- Date privind reclamații sau sugestii, cereri de acces la datele personale sau de exercitare a altor drepturi acordate persoanelor fizice de GDPR, alte comunicări;

Date personale prezente în conținutul editorial (jurnalistic, literar, artistic sau academic) inclusiv opinii, sau datele personale oferite voluntar pe website-uri în comentarii;

Metadate:

- Log-urile de trafic ale serverelor: adresa IP a utilizatorului, informația accesată, data și ora accesării, informații despre sistemul de operare, browser, numele furnizorului de internet, dispozitivele utilizate, contul de utilizator, alți identificatori online;

- Log-urile de acordare a consimțămintelor pentru prelucrările bazate pe tehnologiile de tip cookie;

- Log-urile de acces în zonele administrative ale website-urilor și a altor instrumente online (pentru trasabilitate/securitate)

Statisticile Paginilor Facebook/Instagram sau ale canalului YouTube ale HotNews.ro

Categorii de destinatari ai datelor personale și exemple

Operatorii asociați în mod individual și/sau împreună

Departamentele interne HotNews.ro

Furnizori, parteneri, colaboratori, clienți

Autorități și organe de control

Instanțe de judecată

Publicul larg

Operatorii asociați: Media Bit Software SRL – servicii de publisher/editor, Smile Media SRL – servicii agenție publicitară, Digital Web Expert SRL – servicii de administrare societate comercială.

Furnizori servicii găzduire/web design website-uri: Icon Management – programare,

M247 Europe SRL – găzduire (colocare) servere, Amazon Web Services EMEA SARL Luxemburg Sucursala București – găzduire, OMG STUDIO SRL – web design, SC 5 elements International SRL – servicii SEO.

Furnizor soluție platformă de management a consimțămintelor SATI PMC: persoana împuternicită intermediar Biroul Român de Audit Transmedia (BRAT), sub-procesatorul One Trust LLC și sub-procesatorul acestuia Microsoft Corporation.

Publicitate și marketing online: Google, Project Agora, Taboola, Teads, Smart Ad Server, The Way to Grow, Select Media și vendorii din cadrul IAB TCF 2.0.

Măsurare audiențe: Piano/Csenxe.

Video-supraveghere: SCM Casa de Modă Venus, locator, operator independent de date personale.

Servicii poștale și de curierat: Fan Courier.

Perioade de stocare a datelor

Perioadele de retenție a datelor personale sunt de până la 10 ani (după terminarea anului financiar în exercițiu) în cazul documentelor financiar-contabile.

Pe parcursul relațiilor contractuale și o perioadă ulterioară de până la 3 ani sau în conformitate cu obligațiile legale.

În unele cazuri, cum este păstrarea datelor colectate de log-urilor serverelor sau log-urile administrative de acces/securitate, perioada de stocare a acestor date este de până la 1 an.

În cazul prelucrărilor bazate pe consimțământ, în general, până la retragerea consimțământului; în cazul consimțământului acordat cu privire la folosirea tehnologiilor de tip cookie și cu privire la Vendori acesta este valabil maxim 13 luni.

Log-urile de acordare a consimțămintelor cu privire la utilizarea cookie-urilor sunt stocate pentru o perioadă de maxim 13 luni.

Durata de viață a cookie-urilor avută în vedere, de regulă, este de până la 12-13 luni, luând în considerare și scopul prelucrării.

Cererile de exercitare a drepturilor acordate persoanelor vizate de GDPR sau alte date privind relația cu clienții, vor fi stocate până la 3 ani de la ultimul contact cu persoana vizată.

6. Transferuri internaționale

Datele cu caracter personal sunt transferate și procesate și în afara Uniunii Europene în Statele Unite ale Americii (SUA) sau în alte țări terțe, în conformitate cu decizii de adecvare, instrumente sau mecanisme de transfer, cum ar fi, fără limitare, Clauzele Contractuale Standard aprobate de Comisia Europeană (https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc/standard-contractual-clauses-international-transfers_en) și măsurile de securitate care să le suplimenteze. Copii ale acestor documente sau indicații cu privire la adresele web unde pot fi consultate pot fi obținute printr-o solicitare la adresa de email dpo@hotnews.ro.

În ceea ce privește transferurile internaționale de date către SUA realizate în temeiul Clauzelor Contractuale Standard și a măsurilor care să le suplimenteze, în ciuda acestor garanții, există riscul ca agențiile guvernamentale de securitate americane să acceseze datele personale transferate către această țară în scopuri privind securitatea națională. Un astfel de transfer este realizat prin intermediul tehnologiilor de tip cookie.

7. Drepturile persoanelor vizate

a) Dreptul la informare

Aveți dreptul de a fi informat cu privire la activitățile de prelucrare a datelor personale pe care le realizăm.

b) Dreptul de acces

Aveți dreptul de a obține o confirmare că se prelucrează sau nu date personale care vă privesc, și detalii cu privire la scopurile prelucrării, categoriile de date prelucrate, destinatarii sau categoriile de destinatari ai acestor date, perioada de stocare sau drepturile conferite de GDPR.

Aveți dreptul de a ne cere copii ale datelor cu caracter personal pe care le deținem despre dumneavoastră în calitate de persoană vizată. HotNews.ro pune la dispoziție în mod gratuit o copie a datelor personale deținute, dacă ne solicitați acest lucru. Dacă solicitarea se repetă într-un mod nejustificat sau abuziv, putem percepe o taxă pentru copiile suplimentare sau putem să nu mai răspundem acestor cereri.

c) Dreptul la rectificare

Aveți dreptul de a ne cere rectificarea datelor personale care vă privesc pe care le considerați inexacte. În cazul conturilor de utilizator deschise pe site-urile noastre, utilizatorul însuși are posibilitatea de a-și rectifica datele personale direct din cont.

d) Dreptul la ștergere (de ”a fi uitat”)

Aveți dreptul de a ne cere ștergerea datelor cu caracter personal în anumite circumstanțe, cum ar fi faptul că nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau v-ați retras consimțământul în baza căruia se efectua prelucrarea. HotNews.ro va da curs solicitării cu excepția situațiilor în care acest lucru nu este posibil din cauza unei obligații legale sau în cazul în care prelucrarea este necesară pentru exercitarea dreptului la liberă exprimare și informare. În cazul conturilor de utilizator deschise pe site-urile noastre, utilizatorul însuși are posibilitatea de a-și șterge datele personale/contul direct din cont.

e) Dreptul la restricționarea prelucrării

Aveți dreptul de a obține restricționarea prelucrării în anumite situații, dacă, de exemplu, contestați exactitatea datelor, pentru o perioadă care ne permite să verificăm exactitatea acestora, sau considerați că prelucrarea este ilegală, dar vă opuneți ștergerii datelor și solicitați în schimb restricționarea utilizării lor.

f) Dreptul la portabilitatea datelor

Aveți dreptul de a transmite datele personale de la noi către un alt operator, dacă acest lucru este posibil tehnic, sau să vi le înmânăm dumneavoastră. Acest drept se aplică doar datelor cu caracter personal prelucrate în baza consimțământului dumneavoastră sau pentru realizarea unui contract între noi și doar dacă prelucrarea este realizată prin mijloace automate.

g) Dreptul la opoziție

Aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor personale care vă privesc, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, de exemplu, dacă datele dumneavoastră personale sunt folosite având ca temei legal un interes legitim sau în scopuri de marketing direct.

h) Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată

Aveți dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, în cazul în care aceast tip de prelucrare produce efecte juridice care pot să vă afecteaze într-o măsură semnificativă. Aveți dreptul de a obține intervenție umană din partea operatorului, de a vă exprima punctul de vedere și de a contesta decizia privind prelucrarea automată.

i) Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere și de a vă adresa instanțelor de judecată

Aveți dreptul de a depune o plângere, în cazul în care considerați că datele dumneavoastră au fost prelucrate ilegal sau că drepturile dumneavoastră au fost încălcate către:

- Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, Bulevardul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România, sau pe site-ul web www.dataprotection.ro.

- Instanțele de judecată.

Pentru exercitarea drepturilor prevăzute la punctele b)-h), trebuie sa ne trimiteți în scris o cerere prin email la adresa dpo@hotnews.ro sau prin intermediul serviciilor poștale pe adresa Media Bit Software SRL (HotNews.ro), Calea Victoriei 21-23, Sector 3, cod poștal 030023, București, România.

Pentru siguranța dumneavoastră, vom proceda la verificarea identității pentru prevenirea substituirii de persoană și a furtului de identitate. De asemenea, putem solicita informații suplimentare cu privire la cererea dumneavoastră. Vă vom răspunde în cel mult o lună de zile, termen calculat din momentul încheierii verificării identității dumneavoastră și după ce am primit informațiile complete solicitate cu privire la cerere. Perioada de răspuns poate fi prelungită cu două luni, din motive întemeiate, ținând seama de complexitatea și numărul cererilor, caz în care vă vom informa cu privire la acest lucru în termen de o lună de la primirea cererii.

De asemenea, persoana vizată are dreptul de a-și retrage în orice moment consimțământul cu privire la prelucrarea datelor întemeiate pe consimțământ, fără ca legalitatea prelucrării până în momentul retragerii să fie afectată.

Retragerea consimțământului cu privire la cookie-uri și tehnologii similare/Vendori se poate face oricând din ”Centrul de Preferințe pentru Confidențialitate”, care poate fi accesat la subsolul oricărei pagini web făcând clic pe căsuța ce conține indicația ”Aici puteți modifica setările de Cookie”. Această căsuță poate fi prezentă și sub denumirea ”Cookie Settings”.

Retragerea consimțământului pentru trimiterea newsletter-ului se poate realiza în orice moment prin accesarea link-ului de dezabonare/unsubscribe din subsolul paginii emailului sau din contul de utilizator.

Retragerea consimțământului acordat cu privire la orice prelucrare a datelor de către HotNews.ro se poate face oricând în același mod în care a fost acordat.

8. Protecția datelor cu caracter personal

HotNews.ro prelucrează datele cu caracter personal în deplin respect față de drepturile persoanelor vizate și aplică măsuri tehnice și organizatorice care să asigure confidențialitatea, integritatea și disponibilitatea datelor personale.

Măsurile tehnice și organizatorice aplicate sau preconizate privind securitatea datelor cu caracter personal cuprind criptarea mediilor de stocare a datelor personale și a datelor în tranzit, pseudonimizarea datelor, minimizarea colectării acestora sau instruirea periodică a personalului în ceea ce privește securitatea informației în general și a datelor personale în special.

În cazul încălcării securității datelor personale, HotNews.ro se angajează să comunice acest fapt în cel mai scurt timp posibil, în conformitate cu procedurile interne elaborate în acest sens.

HotNews.ro nu este responsabil cu privire la politicile de confidențialitate sau de cookies ale terților, fiecare operator având dreptul de a-și stabili propriile politici de prelucrare a datelor cu caracter personal. HotNews.ro recomandă consultarea politicilor terților cu privire la prelucrarea datelelor personale înainte de a accepta prelucrarea în orice mod a datelor personale de către aceștia.

Website-urile HotNews.ro se adresează persoanelor cu vârsta împlinită de 16 ani.

9. Modificări ale Politicii de Confidențialitate

Prezenta Politică de Confidențialitate poate fi modificată sau actualizată la anumite intervale de timp fără o notificare expresă și prealabilă, cu scopul de a se alinia celor mai noi evoluții din legislația, normele sau recomandările emise de autoritățile competente din domeniul protecției datelor cu caracter personal. Ultima versiune existentă pe website înlocuiește versiunile anterioare ale prezentei politici.