UE a prezentat marți două inițiative menite să ajute la îndeplinierea ambițiilor sale în domeniul spațiului. Este vorba de o propunere de regulament privind o conectivitate securizată bazată pe spațiu și de o comunicare comună referitoare la o abordare a UE privind managementul traficului spațial (STM).

GalileoFoto: SpaceAlliance

A) Conectivitatea securizată bazată pe spațiu :

  • va asigura disponibilitatea pe termen lung a unui acces neîntrerupt, la nivel mondial, la servicii de comunicații prin satelit care să fie securizate și eficiente din punctul de vedere al costurilor.
  • va permite furnizarea de către sectorul privat a unor servicii comerciale care să permită accesul la conexiuni avansate, fiabile și rapide pentru toți cetățenii și pentru toate întreprinderile din întreaga Europă, inclusiv în „zonele moarte” de comunicații, asigurând coeziunea la nivelul statelor membre.

B) Managementul traficului spațial. Abordarea UE se axează pe patru elemente:

  • evaluarea cerințelor și a impacturilor civile și militare ale STM pentru UE;
  • consolidarea capacității noastre tehnologice de identificare și de urmărire a vehiculelor spațiale și a deșeurilor spațiale;
  • instituirea cadrului normativ și legislativ adecvat;
  • crearea unor parteneriate internaționale privind STM și colaborarea la nivel multilateral.

Atât nevoile utilizatorilor guvernamentali, cât și soluțiile de comunicare prin satelit se află într-o rapidă schimbare. Sistemul securizat de comunicații bazat pe spațiu al UE urmărește să răspundă acestor nevoi tot mai mari și în continuă evoluție și va include, de asemenea, cele mai recente tehnologii de comunicații cuantice pentru criptare securizată. El se va baza pe dezvoltarea de tehnologii inovatoare și disruptive și pe valorificarea ecosistemului „noului spațiu”.

Costul total este estimat la 6 miliarde EUR. Contribuția Uniunii la program în perioada 2022-2027 este de 2,4 miliarde EUR în prețuri curente. Finanțarea va proveni din diferite surse ale sectorului public [bugetul UE, statele membre, contribuțiile Agenției Spațiale Europene (ESA)] și din investiții din sectorul privat.