Institutul National de Fizica si Inginerie Nucleara a inceput angajarile pentru proiectul ELI-NP de la Magurele in cadrul caruia va fi construit cel mai puternic laser din lume. Pe site-ul dedicat proiectului a fost publicat anuntul: "Se primesc in mod continuu aplicatii pentru posturile de la ELI-NP. Numarul de angajati ELI-NP va creste treptat pana la 250 in anul 2018, dupa mai multe sesiuni de concurs". Posturile scoase la concurs sunt de Inginer, Cercetator Senior si Junior si de Tehnician. Nicolae Zamfir, director general al Institutului National de Fizica si Inginerie Nucleara "Horia Hulubei" si manager al proiectului ELI in Romania, a declarat pentru HotNews.ro ca "pana acum au fost depuse in jur de 15 CV-uri".

Pe site-ul dedicat proiectului Extreme Light Infrastructure - Nuclear Physics (ELI-NP), pe 12 februarie a fost publicat anuntul ca au inceput angajarile. "Se primesc in mod continuu aplicatii pentru posturile de la ELI-NP. Numarul de angajati ELI-NP va creste treptat pana la 250 in anul 2018, dupa mai multe sesiuni de concurs. Candidatii vor fi informati prin e-mail asupra stadiului procedurii", informeaza autoritatile. Posturile scoase acum la concurs sunt de Inginer, Cercetator Senior si Junior si de Tehnician.

Nicolae Zamfir, directorul ELI Romania: Candidatii care vor castiga concursurile vor fi angajati ai Institutului de Fizica Nucleara si vor fi platiti din proiectul pe fonduri europene

Nicolae Zamfir

Nicolae Zamfir

Foto: Agerpres

Contactat de HotNews.ro, profesorul Nicolae Zamfir, director general al Institutului National de Fizica si Inginerie Nucleara "Horia Hulubei" (IFIN HH) si manager al proiectului ELI in Romania, a declarat ca "posturile sunt scoase la concurs incontinuu", fara un termen scurt de depunere a CV-urilor. "Depinde de candidati, pentru ca noi trebuie ca pana in 2018 sa avem 250 de angajati. Pana acum au fost depuse in jur de 15 CV-uri, dar nu o sa-i angajam acum pe toti 250 pentru ca nu sunt atatea aplicatii care sa raspunda cerintelor", a explicat Zamfir.

"Cei care aplica la aceste posturi trebuie sa indeplineasca doua conditii: sa aiba expertiza in domeniul cerut de proiectul ELI-NP si sa fie dispusi sa deruleze activitatile de tip ELI, pentru ca mai avem si cazuri in care cercetatorii vor doar sa isi continue activitatile lor, dar fara sa faca cercetari legate de ELI", a precizat directorul proiectului.

Potrivit acestuia, "deocamdata angajarile nu au fost anuntate si in jurnalele internationale, pe aceste posturi. Dar daca fluxul este prea mic vom publica anunturile si in jurnale internationale. Deocamdata inscrierea este continua si intrunirile comisiilor de selectie sunt periodice, in functie de numarul de candidati". Au fost publicate insa in jurnale internationale posturile de Director stiintific si Director tehnic, pentru care au candidat 14 persoane si ale caror aplicatii sunt in prezent in ultima faza de evaluare, sustine Nicolae Zamfir. Vezi aici detalii despre concursul pentru pozitiile de director stiintific si director tehnic al ELI-NP

Candidatii care vor castiga concursurile pe aceste posturi "vor fi angajati ai Institutului National de Fizica si Inginerie Nucleara 'Horia Hulubei' (IFIN HH), dar angajati pentru a lucra la acest proiect. Deci este vorba despre o subunitate separata, astfel incat angajatii din prezent ai Institutului sa nu fie si angajati automat pe ELI-NP", a explicat directorul institutului. Acesta a precizat ca salariile vor fi asigurate din proiectul pe fonduri europene si nu din bani de la buget.

In ce priveste licitatia publica a constructiei cladirii unde va fi laserul, Nicolae Zamfir a declarat pentru HotNews.ro ca ofertele s-au deschis si in prezent sunt in perioada de evaluare. "Analiza ofertelor cred ca va mai dura cam 2-3 saptamani", a afirmat acesta, precizand ca au fost 5 contestatii, toate respinse de Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor (CNSC), si "multe cereri de clarificari, cele mai multe - in jur de 90% - pe cantitati de lucrari, nu pe proiectul propriu-zis". "Pentru marile echipamente deschiderea ofertelor va fi in luna martie", a afirmat Zamfir.

Postul de Inginer - Descrierea postului si profilul candidatului

Potrivit documentatiei publicate pe site-ul proiectului ELI-NP, in acest moment se asteapta candidati pentru posturile de Ingineri specializati in Laseri, Acceleratori de particule, Optica, Mecanica, Electrotehnica, Electronica, Instrumentatie si control, Fizica.

Cum va arata cladirea ELI-NP

In faza de implementare, inginerii din cadrul ELI-NP vor asigura suportul tehnic pentru ELI-NP in relatie cu strategia tehnologica, axandu-se pe asigurarea punerii in functiune a infrastructurii si a functionarii ulterioare a acesteia. In faza de exploatare, inginerii selectati vor avea responsabilitatea celor doua Echipamente de baza din cadrul ELI-NP: Sistemul Laseri de Mare Putere sau Sistemul Fascicul Gama. Inginerii vor fi raspunzatori pentru propriile actiuni in fata Conducatorilor de experimente si a membrilor Comitetului Director, se arata in fisa de descriere a postului.

Principalele responsabilitati:

In faza de implementare:

 • Inginerii responsabili cu echipamentele mari (Sistemul de laseri de mare putere si Sistemul de fascicul gama) vor acumula cunostintele si experienta necesara pentru asigurarea functionarii infrastructurii si a echipamentelor aferente. In acest context, acestia vor beneficia de instruire din partea furnizorilor echipamentelor cu privire la asamblarea, testarea si punerea in functiune a echipamentelor. Prin urmare, candidatii vor trebui sa fie dispusi sa calatoreasca si sa munceasca in strainatate pentru o perioada determinata de timp;
 • Inginerii responsabili cu asigurarea suportului tehnic pentru experimente si laboratoare auxiliare se vor dedica, in cea mai mare parte, activitatilor de elaborare a Memoriilor tehnice aferente, construire si punere in functiune a echipamentelor si laboratoarelor;
 • Asigurarea unei colaborari si a unui dialog optim si eficient intre personalul de cercetare si furnizorii echipamentelor respective si diverse servicii;
 • Asigurarea conformitatii activitatilor cu standardele din domeniu;

In faza de exploatare:

 • Mentinerea performantelor echipamentelor si sistemelor ELI-NP la nivelul dorit;
 • Participarea activa la activitatile de dezvoltare tehnologica desfasurate la ELI-NP;
 • Asigurarea suportului tehnic pentru experimente.

Principalele atributii:

 • Participarea la elaborarea Memoriilor Tehnice (TDR);
 • Evaluarea ofertelor tehnice pentru diverse componente;
 • Monitorizarea indeplinirii contractelor aferente;
 • Asistenta tehnica la receptiile diferitelor livrabile;
 • Participarea la instalare si punerea in functiune a diverselor echipamente;
 • Supravegherea functionarii echipamentelor si a cladirilor dupa punerea in functiune;
 • Asigurarea functionarii adecvate a Sistemului Laser de Mare Putere sau a Sistemului Fascicul Gama.

Competente si experienta:

 • Diploma de licenta in Inginerie/Fizica in domenii aferente ELI-NP;
 • Minimum 3 ani experienta de suport tehnic in cadrul laboratoarelor de cercetare si dezvoltare;
 • O foarte buna cunoastere a tehnologiilor relevante pentru ELI-NP;
 • Fluenta in limba engleza.

Conditii de angajare:

 • Post cu norma intreaga, in Bucuresti - Magurele, Romania. "Salariu motivant in functie de calificari si experienta".

Descarca de aici fisa integrala

Procesul de selectie a inginerilor se va desfasura in doua etape: I - Procedura de preselectie, constand in analiza aplicatiilor depuse si, respectiv, a indeplinirii conditiilor de pregatire profesionala si competenta; II - Sustinerea unui interviu cu membrii Comisiei de Selectie, de catre candidatii selectati in prima etapa.

In prima etapa, cea de preselectie, candidatie trebuie sa trimita CV-ul, copii ale actelor de studii, un Memoriu de activitate cu lista de lucrari publicate, brevete de inventie si alte rezultate relevante, O lista continand numele si datele de contact a minimum 5 specialisti cu experienta (Ingineri Seniori / Cercetatori Stiintifici Seniori / Profesori) in vederea solicitarii, de catre Comisie, de recomandari cu privire la competenta si experienta profesionala a candidatului. Conditiile minime obligatorii pentru participarea la concurs sunt: Diploma de licenta in Inginerie/Fizica in domenii aferente ELI-NP si Minimum 3 ani de experienta suport tehnic in cadrul laboratoarelor de cercetare si dezvoltare.

In etapa a II-a, a interviului cu membrii Comisiei de Selectie, punctajul total maxim ce poate fi obtinut de candidati este 100 puncte, acordat astfel:

- Experienta anterioara in domenii relevante pentru ELI-NP si recunoastere profesionala: 50 puncte;

- Intelegerea atributiilor postului pentru care se aplica: 50 puncte

Admiterea se va efectua in ordinea descrescatoare a punctajelor obtinute si Nu vor fi admisi candidatii care au obtinut un punctaj mai mic de 70 puncte.

Angajarea candidatilor admisi

Candidatii vor depune, anterior semnarii Contractului individual de munca, urmatoarele documente:

- Copii legalizate ale documentelor de studii, in cazul in care acestea sunt emise de institutii din Romania;

- Atestatele de recunoastere in Romania a diplomelor emise de institutii din strainatate sau documentele necesare derularii procedurii de recunoastere a acestora

- Documente, in original sau copii legalizate, care sa ateste vechimea in munca. Acestea vor fi depuse in limbile romana sau engleza, cu traducere autorizata;

- Actele necesare eliberarii autorizatiei de munca in Romania, daca este cazul

Candidatii care provin din tari din afara Uniunii Europene va trebui sa obtina autorizatia de munca in Romania anterior semnarii contractului individual de munca. Dosarul necesar va fi intocmit de catre IFIN-HH pe baza documentelor primite de la candidat. Cetatenii straini pot derula procedura de recunoastere a actelor de studii prin intermedierea oferita de institutia angajatoare, respectiv Institutul National pentru Fizica si Inginerie Nucleara "Horia Hulubei" (IFIN-HH). In acest caz vor transmite IFIN-HH (personal sau prin posta) imputernicirea IFIN-HH pentru derularea procedurii de recunostere a actelor de studii.

Vezi aici ce trebuie sa contina CV-ul unui aplicat si care sunt actele pe care trebuie sa le depuna pentru angajare

Obiectivele ELI-NP:

 • Construirea cladirilor infrastructurii (estimata sa fie demarata la inceputul anului 2013 si finalizata la sfarsitul anului 2014).
 • Achizitionarea celor doua echipamente (doua lasere de mare putere si sistemul fascicul gama) ca urmare a procedurilor de achizitii publice in conformitate cu legislatia in vigoare. Construirea acestora se asteapta sa fie demarata in prima parte a anului 2013, iar finalizarea procedurilor de receptie in prima parte a anului 2017
 • Intocmirea memoriilor tehnice (Technical Design Report - TDR) pentru experimente si laboratoarele auxiliare.
 • Promovarea viitoarelor oportunitati de cercetare multidisciplinara pentru utilizatorii ELI-NP.
 • Implementarea strategiei de resurse umane concepute pentru a asigura forta de munca necesara din punct de vedere calitativ si cantitativ
 • Definirea si implementarea conditiilor necesare pentru functionarea ulterioara.

Cercetator Senior - Descrierea postului si profilul candidatului

Printre obiectivele fazei de implementare a proiectului ELI-NP se afla proiectarea si dezvoltarea zonelor dedicate experimentelor ELI-NP. In faza de exploatare, activitatea se va axa pe urmarirea programului stiintific al ELI-NP si pe mentinerea performantelor optime ale sistemelor. Principalele activitati de cercetare vor fi grupate pe urmatoarele directii:

(1) Sistem Laseri de Mare Putere,

(2) Fascicul Gama de Mare Intensitate,

(3) Fizica Nucleara cu laseri de mare putere,

(4) Fizica Nucleara si Aplicatii cu fascicule gama de mare intensitate,

(5) Fizica Fundamentala cu fascicule laser si gama combinate.

Cercetatorul Senior va realiza experimente stiintifice si dezvoltari tehnologice in una dintre directiile mentionate mai sus, va crea si conduce grupuri de lucru, va indruma cercetatori juniori si studenti doctoranzi. Fiecare dintre directiile de cercetare, condusa de un coordonator (Conducatorul Activitatilor de Cercetare), va evolua treptat pe parcursul implementarii proiectului din punct de vedere al experientei cercetatorilor, necesitatilor tehnologice si dezvoltarii stiintifice.

Principalele responsabilitati:

In faza de implementare, Cercetatorii Seniori:

 • vor colabora cu Conducatorii Activitatilor de Cercetare pentru formarea echipelor de cercetare si definirea tematicilor stiintifice;
 • vor participa la procesul de luare a deciziilor privind strategia stiintifica a ELI-NP;
 • vor elabora memoriile tehnice (TDR) pentru experimente si vor participa la dezvoltarea aranjamentelor experimentale.

In faza de operare, Cercetatorii Seniori:

 • vor conduce echipele de cercetare in realizarea experimentelor de cercetare;
 • vor promova colaborarea cu echipe de cercetare externe;
 • vor identifica tematici de interes stiintific, coreland cunostintele si experienta acumulate in domeniile specifice ELI-NP si trasand principalele directii de cercetare;
 • vor contribui la crearea unei noi categorii de specialisti intr-un domeniu de cercetare unic, aflat la frontiera cunoasterii stiintifice.

Principalele atributii:

 • Propunerea tematicilor de cercetare relevante pentru ELI-NP;
 • Consilierea Conducatorului Activitatii Stiintifice cu privire la domeniul (domeniile) de cercetare specific(e) din aria sa de experienta;
 • Coordonarea activitatii studentilor doctoranzi;
 • Participarea la intalnirile privind strategia stiintifica a ELI-NP si la evenimente stiintifice;
 • Participarea cu roluri de conducere la elaborarea Memoriilor Tehnice (TDR) pentru experimentele de la ELI-NP;
 • Mentinerea si dezvoltarea colaborarilor stiintifice existente si stabilirea de noi colaborari;
 • Conducerea echipelor de cercetatori si ingineri pentru masurarea parametrilor echipamentelor si evaluarea indeplinirii cerintelor tehnice.

Competente si Experienta profesionala:

 • Doctorat in domenii aferente activitatii de cercetare din cadrul ELI-NP;
 • Experienta in cercetare-dezvoltare sau invatamantul superior de minimum 8 ani (CSII) si 9 ani (CSI), din care minim 4 ani in domeniul fizicii nucleare, a laserilor si domenii aferente ELI-NP;
 • Referinte excelente in domeniul cercetarii;
 • Experienta dovedita in conducerea unei echipe de cercetare;
 • Fluenta in limba engleza;

Conditii de angajare: "Post cu norma intreaga, in Bucuresti - Magurele, Romania. Salariu motivant in functie de calificari si experienta".

Descarca de aici fisa integrala

Procesul de selectie a Cercetatorilor Seniori in cadrul proiectului este prevazut a se desfasura in cadrul a doua etape: Etapa I - Procedura de preselectie, constand in analiza aplicatiilor depuse si, respectiv, a indeplinirii conditiilor de pregatire profesionala si competenta; Etapa a II-a - Sustinerea unui interviu cu membrii Comisiei de Selectie, de catre candidatii selectati in prima etapa.

Conditiile minime obligatorii sunt detinerea unei diplome de doctor, Activitate de cercetare-dezvoltare in specialitate sau in invatamantul superior de cel putin 8 ani (pentru Cercetator Stiintific II), respectiv 9 ani (pentru Cercetator Stiintific I); Standardele minimale impuse de Ordinul Ministrului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului (MEdCTS) [Ordin Nr. 6560 din 20 decembrie 2012] privind "aprobarea standardelor minimale necesare si obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din invatamantul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare si a atestatului de abilitare".

In functie de cerintele posturilor si de informatiile prezentate de candidati, membrii Comisiei pot decide standarde superioare celor minimale mentionate mai sus si selecteaza in consecinta candidatii propusi pentru interviu.

Conditiile de interviu si angajare sunt similare celor pentru postul de inginer.

Vezi aici ce trebuie sa contina CV-ul unui aplicat si care sunt actele pe care trebuie sa le depuna pentru angajare

Cercetator Junior - Descrierea postului si profilul candidatului

Cercetatorii Juniori vor asigura parte din expertiza stiintifica necesara pentru operare si dezvoltarea experimentelor ELI-NP, se arata in documentatia publicata pe site-ul proiectului. Potrivit acesteia, cercetatorii juniori isi vor desfasura activitatea in grupuri de lucru conduse de Cercetatori Seniori, incurajandu-se si initiativa personala privind cercetarea si colaborarile stiintifice.

Principalele responsabilitati:

 • Cercetatorii Juniori vor participa la activitati de cercetare conduse de Cercetatorii Seniori;
 • vor lua parte la intruniri si conferinte stiintifice;
 • vor lua parte la procesul de definire si dezvoltare a zonelor dedicate experimentelor ELI-NP.

Principalele atributii:

 • Indeplinirea sarcinilor specifice in cadrul Activitatii de Cercetare condusa de un Cercetator Senior;
 • Participarea la intruniri si conferinte stiintifice;
 • Participarea la procesul de elaborare a Memoriilor Tehnice (Technical Design Report ¬ TDR) pentru experimentele ELI-NP;
 • Participarea la activitati specifice pe parcursul fazei de instalare si punere in functiune;
 • Activitati suport in elaborarea documentelor tehnice pentru acceptanta livrabilelor Proiectului.

Experienta profesionala:

 • Doctorat in domenii aferente activitatii de cercetare din cadrul ELI-NP;
 • Experienta in cercetare-dezvoltare sau invatamantul superior de minimum 2 ani (CS) si 4 ani (CS III) din care experienta in domeniul fizicii nucleare, a laserilor sau alte domenii aferente ELI-NP de minimum 1 an (CS) si 2 ani (CS III);
 • O foarte buna cunoastere a domeniului stiintific relevant pentru ELI-NP;
 • Fluenta in limba engleza.

Conditii de angajare:

 • Post cu norma intreaga, in Bucuresti - Magurele, Romania;
 • Salariu motivant in functie de calificari si experienta;
 • Candidatul trebuie sa aiba disponibilitatea de a calatori in strainatate in cadrul unor colaborari stiintifice la diferite infrastructuri de cercetare, pentru o parte a timpului sau de lucru.

Si pentru aceste posturi Procesul de selectie se desfasoara in doua etape: Etapa I - Procedura de preselectie, constand in analiza aplicatiilor depuse si, respectiv, a indeplinirii conditiilor de pregatire profesionala si competenta; Etapa a II-a - Sustinerea unui interviu cu membrii Comisiei de Selectie, de catre candidatii selectati in prima etapa.

In etapa de preselectie candidatii trebuie sa trimita o fisa de aplicatie, CV-ul, copii ale actelor de studii, un Memoriu de activitate cu lista de lucrari publicate atasata; O lista continand numele si datele de contact a minimum cinci personalitati stiintifice (Cercetatori stiintifici Seniori / Profesori) in vederea solicitarii, de catre Comisie, de recomandari cu privire la competenta si experienta profesionala a candidatului.

In a doua etapa, ce a interviului, punctajul total maxim care se poate obtine este 100 puncte, acordat astfel: Experienta anterioara in domenii relevante pentru ELI-NP si recunoastere profesionala: 70 puncte; Intelegerea atributiilor postului pentru care se aplica: 30 puncte. Nu vor fi admisi candidatii care au obtinut un punctaj mai mic de 70 puncte.

Vezi aici ce trebuie sa contina CV-ul unui aplicat si care sunt actele pe care trebuie sa le depuna pentru angajare

Tehnician - Descrierea postului si profilul candidatului

Posturile pentru care s-au deschis angajarile sunt de Tehnician specializat in Laseri, Acceleratori de particule, Optica, Mecanica, Electrotehnica, Electronica, Instrumentatie si Control, IT sau in domeniul nuclear.

Implementarea tehnologica se realizeaza de catre o echipa de oameni de stiinta, ingineri si tehnicieni, responsabili cu punerea in functiune a echipamentelor in cadrul ELI-NP, condusa de Directorul Tehnic. Principalul obiectiv al implementarii tehnologice a Proiectului este de a asigura livrarea si punerea in functiune la timp a celor doua lasere de mare putere si a sistemului fascicul gama, sincronizarea tehnica dintre acestea si integrarea lor in cadrul constructiei.

Tehnicienii din cadrul ELI-NP vor asigura suportul tehnic pentru echipamente si experimente atat in faza de implementare, cat si in cea de exploatare a ELI-NP.

Principalele responsabilitati:

 • acumularea cunostintelor necesare si a unei experiente suficiente pentru monitorizarea functionarii instalatiilor si echipamentelor. In acest context, unii tehnicieni vor beneficia de instruire din partea furnizorilor echipamentelor in ceea ce priveste asamblarea, testarea si punerea in functiune a echipamentelor. Prin urmare, acesti candidati trebuie sa aiba disponibilitatea de a calatori si munci in strainatate pentru o perioada determinata de timp;
 • asigurarea suportului tehnic pentru activitatile stiintifice si ingineresti;
 • asigurarea suportului tehnic pentru etapele de receptie intermediara si finala;
 • asigurarea suportului tehnic pentru pregatirea si dezvoltarea amenajarilor dedicate experimentelor;
 • asigurarea asistentei si suportului tehnic pe parcursul fazei de exploatare pentru mentinerea performantelor optime ale sistemelor ELI-NP.

Principalele atributii:

 • suport tehnic din partea ELI-NP pe parcursul instalarii si punerii in functiune si, in faza de operare, participarea la exploatarea si mentenanta infrastructurii;
 • participarea in cadrul procesului de elaborare a documentelor si rapoartelor tehnice;
 • asistenta tehnica a cercetatorilor si inginerilor in indeplinirea sarcinilor;
 • executarea sarcinilor tehnice specifice precum instalarea echipamentelor si componentelor aferente experimentelor si laboratoarelor auxiliare;
 • participarea la cursuri de instruire specifice.

Pregatire si experienta:

 • Diploma de bacalaureat;
 • Absolvirea unor cursuri cu durata de minimum 1 an (pentru TIII), 2 ani (pentru TII) sau 3 ani (pentru TI) de scoala postliceala cu profil tehnic in domenii aferente ELI-NP;
 • Experienta profesionala: Minimum 3 ani de experienta in asigurarea de suport tehnic in cadrul laboratoarelor de cercetare si dezvoltare;
 • Fluenta in limba engleza.

In etapa de preselectie candidatii vor trimite o fisa de aplicatie, CV-ul, copii ale actelor de studii; un Memoriu de activitate; O lista continand numele si datele de contact a minimum 3 specialisti cu experienta (Ingineri / Cercetatori stiintifici Seniori / Profesori) in vederea solicitarii de catre Comisie de recomandari cu privire la competenta si experienta profesionala a candidatului.

Conditiile minime obligatorii de participare la concurs sunt detinerea unei diplome de absolvire de studii liceale, absolvirea unor cursuri cu durata de minimum 1 an (pentru TIII), 2 ani (pentru TII) sau 3 ani (pentru TI) de scoala postliceala cu profil tehnic in domenii aferente ELI-NP; Experienta de minimum 3 ani in activitatea profesionala.

Vezi aici ce trebuie sa contina CV-ul unui aplicat si care sunt actele pe care trebuie sa le depuna pentru angajare

In prezent se deruleaza procesul de licitatie publica a constructiei civile - constructia cladirii unde va fi laserul. Detaliile despre constructii se pot gasi in Proiectul Tehnic care este parte a documentatiei de atribuire pentru licitatia publica pentru constructii, lansat la inceputul lunii august, aflat pe Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP) pe pagina www.e-licitatie.ro cu nr. 137.848/1.08.2012.

Etapele parcurse pana acum:

- 13 decembrie 2012: A fost lansata licitatia publica pentru marile echipamente ale ELI-NP (Sistemul Fascicul Gama de Mare Intensitate - 8.12.2012 - si Sistemul Laser de Mare Putere - 13.12.2012. (Detalii aici)

- 12 decembrie 2012: Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica (ANCS) si Institutul National de Fizica si Inginerie Nucleara "Horia Hulubei" (IFIN HH) au semnat contractul de finantare a proiectului ELI-NP (Detalii aici)

- 18 septembrie 2012: Comisia Europeana a aprobat finantarea de 180 de milioane euro a proiectului ELI de la Magurele (Detalii aici)

- August 2012: Se deschide licitatia pentru achizitia serviciilor de constructie pentru cladirile prevazute de proiect, a serviciilor de supraveghere a lucrarilor si a dirigentiei de santier. Pana la aceasta data s-au investit in acest proiect circa 5 milioane de euro, sumele corespunzatoare Proiectului Tehnic putand fi rambursati de la Comisia Europeana

- licitatia pentru constructia civila a cladirii este in continuare in desfasurare, dupa ce au fost depuse 5 contestatii (toate respinse de CNSC) si multe solicitari de clarificari

- Valoarea totala estimata a contractului este de 270.166.334 RON (peste 60 de milioane de euro) pentru "Lucrari de constructii a infrastructurii de cercetare ELI-NP (Extreme Light Infrastructure - Nuclear Physics) ce vizeaza executia unui ansamblu de cladiri cu suprafata totala construita desfasurata de cca. 31500 mp, care include cladiri cu caracteristici tehnice speciale (radioprotectie, protectie la impulsuri electromagnetice, protectie la vibratii, camere curate etc.) destinate instalarii echipamentelor de cercetare". Durata contractului este de 22 luni incepand de la data atribuirii contractului.

Citeste si: